Hari Raya Aidilfitri kali ini akan menyaksikan sejarah umat Islam di Malaysia mengerjakan solat sunat Aidilfitri di rumah masing-masing. Di surau atau masjid, hanya terhad kepada 20 – 50 orang berikutan perlaksanaan PKP tahun 2021 ini. Khutbah Aidilfitri sama dengan khutbah Jumaat dari segi rukunnya. Rukun Khutbah Raya Menurut mazhabBaca Selanjutnya

Zakat fitrah merupakan satu bentuk zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim yang cukup syarat-syaratnya pada setiap tahun. Ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan daripada ibn Umar R.Anhuma: Maksudnya: “Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakatfitrah. (Kadarnya ialah) segantang kurma atau segantang gandum. Ianya diwajibkan ke atas setiap hamba atau orang yang merdeka, yang masihBaca Selanjutnya

Penggunaan kalimah ALLAH dalam sebarang penerbitan agama Kristian di Selangor bercanggah dengan undang-undang dan fatwa yang diwartakan di negeri ini pada 18 Februari 2010. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof berkata, fatwa itu secara jelas memperuntukkan bahawa kalimah ALLAH tidak boleh digunakan atau disamakanBaca Selanjutnya

Umat Islam wajib percaya pada syurga dan neraka. Ia perkara ghaib yang menjadi milik Allah. Namun ada beberapa doa yang harus umat Islam tahu untuk mengelak seksa neraka selain mengerjakan amal kebaikan dan beramal soleh. Salah satunya adalah berkaitan doa berbunyi “Allahumma ajirni minan naar” yang perlu dibaca tujuh kaliBaca Selanjutnya

Jawatankuasa Penasihat Shariah KWSP (JKPS) berpandangan ahli KWSP beragama Islam yang membuat pengeluaran kemudahan i-Sinar bagi tujuan perbelanjaan keperluan asas (hajah asliyah) seperti tempat tinggal, makan dan minum, kesihatan, pendidikan dan pengangkutan atau membayar hutang, tidak diwajibkan membayar zakat ke atas pengeluaran yang dibuat. Namun begitu, ahli KWSP beragama Islam dinasihatkan untukBaca Selanjutnya

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Selawat dan salam kami ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para isteri dan keluarga baginda, para sahabat, seterusnya golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Para fuqaha’ menjelaskan bahawa zakat merupakan tuntutan yang wajib. Ia berdasarkanBaca Selanjutnya

Usaha Malaysia memerangi pandemik Covid-19 akan lebih mencabar dengan wujudnya ancaman gerakan antivaksin. Presiden Persatuan Farmasi Malaysia (PFH), Amrahi Buang berkata, isu antivaksin bukan perkara baharu, bahkan ia menjadi ancaman kepada negara termasuk di peringkat global. Dakwaan yang mengatakan vaksin Covid-19 diperbuat daripada bahan tidak halal dan meragukan tidak seharusnyaBaca Selanjutnya