Sedekah, Infaq, Wakaf. Tiga perkara yang sentiasa bersama kita dan perlu kita ketahuinya serta amalkan. Sedekah bererti pemberian yang padanya dicari pahala daripada Allah Taala. Manakala, Infaq menurut al-Jurjani bererti membelanjakan harta kepada yang berhajat. Manakala waqaf dari sudut bahasa membawa maksud menahan sesuatu. Dari sudut istilah, ianya membawa maksudBaca Selanjutnya