PERMODALAN Nasional Berhad (PNB) akan membuat pengumuman pengagihan pendapatan Amanah Saham Bumiputera (ASB) bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020 secara maya. Tahun ini menyaksikan PNB membuat pengumuman agihan pendapatan ASB secara maya buat kali pertama. Ia juga adalah saat yang dinanti-nantikan pemegang saham berikutan prestasi kali ini berlaku diBaca Selanjutnya