Al-Dabbah menurut bahasa adalah setiap yang berjalan di atas muka bumi. Manakala, menurut istilah pula, al-Dabbah adalah sejenis binatang yang akan keluar di akhir zaman (apabila manusia dalam keadaan yang jauh daripada agama). Keluarnya Dabbatul Ardh ini merupakan antara tanda-tanda besar hari Kiamat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadith yangBaca Selanjutnya