Sultan Selangor Pertahan Kalimah ALLAH

Penggunaan kalimah ALLAH dalam sebarang penerbitan agama Kristian di Selangor bercanggah dengan undang-undang dan fatwa yang diwartakan di negeri ini pada 18 Februari 2010. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof berkata, fatwa itu secara jelas memperuntukkan bahawa kalimah ALLAH tidak boleh digunakan atau disamakanBaca Selanjutnya