Merancang dan menguruskan pembahagian harta pusaka terbahagi kepada dua fasa, iaitu perancangan harta ketika hidup dan pembahagian harta selepas kematian pemilik harta. Antara bentuk perancangan harta semasa hidup oleh pemilik harta termasuklah hibah, wasiat, wakaf dan sedekah. Tujuan perancangan harta dilakukan adalah untuk membantu pemilik harta memastikan waris-waris yang ditinggalkanBaca Selanjutnya