Kwsp akaun 2

Ahli Kumpulan Simpanan Wang Pekerja (KWSP) boleh membuat permohonan pengeluaran i-Lestari daripada Akaun 2 mulai 1 April lalu melalui i-Akaun (Ahli).  Konsep am Pengeluaran i-Lestari adalah seperti berikut: Pengeluaran adalah daripada Akaun 2 sahaja Bayaran pengeluaran akan dibuat secara bulanan dan berulang (recurring) untuk bulan-bulan berikutnya tertakluk kepada kelayakan bilangan bulan pengeluaran sepertiBaca Selanjutnya