Alhamdulillah segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah S.W.T. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, para isteri dan keluarga baginda, para sahabat, seterusnya golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Imam Abi al-‘Izz al-Hanafi ketika mensyarahkan matan aqidah Imam al-Tohawi menjelaskan bahawa para ulamaBaca Selanjutnya