kambing

Korban berasal dari perkataan Bahasa Arab qaruba – qurban. Asal maksudnya adalah hampir. Rakan karib (qarib) maksudnya rakan baik yang hampir. Akrab (aqrab) maksudnya rapat. Di dalam al-Quran, korban (qurban) diertikan sebagai pemberian untuk menghampirkan diri kepada Allah. Pengorbanan adalah roh kepada Islam. Kisah dakwah dan perjuangan semuanya adalah kisah pengorbanan.Baca Selanjutnya