Bayaran Rayuan GKP 2.0 februari 2021

Di bawah pakej rangsangan ekonomi KITA PRIHATIN, Kerajaan telah membuka semula permohonan untuk Geran Khas Prihatin (GKP 2.0) yang merupakan bantuan kewangan secara one-off berjumlah RM3,000 kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS) mikro yang berkelayakan dan tidak pernah menerima GKP sebelum ini. GKP 2.0 bertujuan meringankan beban kewangan perniagaan ekoranBaca Selanjutnya