Zakat fitrah merupakan satu bentuk zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim yang cukup syarat-syaratnya pada setiap tahun. Ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan daripada ibn Umar R.Anhuma: Maksudnya: “Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakatfitrah. (Kadarnya ialah) segantang kurma atau segantang gandum. Ianya diwajibkan ke atas setiap hamba atau orang yang merdeka, yang masihBaca Selanjutnya