vaksin dua dos

Hari ini saya terlibat dengan satu perbincangan peringkat kebangsaan berhubung dengan vaksin untuk COVID-19 sama ada halal atau haram. Saya telah memberikan pandangan saya dalam perbincangan tersebut.

Alhamdulillah, perbincangan berlaku dengan baik. Saya rasa saya perlu ulangi dan ungkapkan kembali pandangan saya tentang isu yang seperti ini sejak dahulu yang telah saya nyatakan dalam pelbagai tulisan saya:

Sejak dahulu, saya menzahirkan rasa sedih saya apabila datang isu-isu yang seperti ini. Islam adalah agama yang menjadi rahmat untuk semua.

Malangnya, atas kelemahan umat di masa ini, kita gagal mengungguli projek-projek kemanusiaan di peringkat antarabangsa, sebaliknya hanya menjadi pengikut kepada rentak pihak yang lain. Dalam isu vaksin umpamanya, dunia Muslim sepatutnya yang mengepalai penghasilan vaksin yang dapat menyelamatkan manusia dari ancaman wabak ini.

vaksin covid

Malangnya, kekayaan negara-negara umat Islam terutamanya Arab gagal untuk mendepani cabaran ini.Apa yang ada, kita asyik bertanya haram atau halal produk orang lain. Kita gagal untuk menghasilkan produk sendiri.

Dukacita!

Dalam keadaan kita gagal menjadi pengeluar, hanya sekadar pengguna, janganlah pula terlalu sempit perhitungan fekah kita. Secara amnya, sesuatu produk perubatan seperti vaksin, bahan-bahan yang digunakan akan melalui proses yang pelbagai tahap (chemical transformation) yang mana tiada lagi sifat asal bahan yang digunakan di peringkat awal.

Produk akhir itu sama sekali tidak lagi sama dengan bahan yang digunakan di peringkat awal. Proses ini dalam istilah fikah dinamakan dengan istihalah.

Proses ini telah menghilangkan sifat asal, maka hukum ‘haram’ pada bahan asal tidak boleh dipakai lagi pada produk akhir bahan tersebut kerana telah bertukar ke bahan yang lain.

Untuk memahamkan orang awam, saya akan sebut beberapa contok klasik yang biasanya disebut oleh ahli fikah dahulu. Antaranya, arak yang haram apabila telah bertukar menjadi cuka, maka hukumnya halal.

Baca juga : Propaganda Antivaksin Dipantau Elak Racuni Fikiran Rakyat

Gerakan antivaksin Malaysia

Proses ‘Istihalah’

Baja najis yang diletakkan di pokok lalu pokok menjadi subur dengan baja tersebut, pokok tidak najis dan buahnya halal dimakan.

Kasturi yang berasal dari darah kijang tidak dianggap najis kerana telah bertukar sifatnya.

Bangkai yang telah bertukar menjadi tanah sehingga hilang sifat bangkai, tanah itu bersih dan boleh tayamum.

Pelbagai lagi contoh klasik yang pernah disebutkan dalam tulisan sarjana-sarjana silam. Maka, tokoh-tokoh muhaqqiqin (penganalisis) seperti al-Imam Abu Bakr Ibn al-‘Arabi, Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim, al-Syaukani, Sadiq Hasan Khan dan lain-lain menyokong dan meneguhkan hujah bahawa proses istihalah boleh menukar najis kepada bahan yang bersih.

Atas asas ini, Majlis Fatwa Eropah (European Council for Fatwas and Research) yang terdiri dari 32 tokoh ilmuwan seluruh dunia termasuk al-Syeikh Dr Yusuf al-Qaradawi, al-Syeikh Dr Abdullah bin Bayyah, al-Syeikh Dr Abd al-Sattar Abu Ghuddah, al-Syeikh Dr Ali al-Qaradaghi dan ramai lagi menfatwakan halal bahan tambahan (additives) yang mengandungi sebatian yang berasal dari bahan haiwan yang tidak halal.

Dalam kenyataan mereka yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Eropah (European Council for Fatwas and Research) menyebut:

“The third group (compounds of animal origin) is also halal, because the animal origin does not remain the same during the process of manufacturing.

In fact it is transformed radically from its original form to a new clean and pure form through a process called ‘chemical transformation’. This transformation also affects the legal ruling on such ingredients. Therefore, if the original form was unclean or haram, the chemical transformation changed it to another ingredient which requires a new ruling.

For instance, if alcohol changed and was transformed to vinegar, then it does not remain Haram, but carries a new ruling according to the nature of the new product, which is halal”.

Kumpulan ketiga (sebatian haiwan) juga halal, kerana keadaan asal haiwan tidak lagi kekal sama semasa proses pembuatan. Malah ia berubah secara radikal daripada bentuk asalnya kepada satu bentuk baru bersih dan suci melalui proses yang dipanggil transformasi kimia.

Transformasi ini juga memberi kesan hukum (baru) pada bahan tersebut. Oleh itu, jika pun bentuk asal adalah najis atau haram, transformasi kimia telah merubahnya kepada satu lagi ramuan yang memerlukan ketetapan hukum baru.

Contohnya, jika alkohol berubah dan telah bertukar kepada cuka, maka ia tidak kekal haram, tetapi membawa hukum baru mengikut sifat bahan hasilan yang baru tersebut, iaitu halal.

Minyak kasturi kijang

Perubahan kimia

Maka, jangan kita dangkal dengan menganggap jika vaksin itu mempunyai bahan asal yang haram maka seketul daging haram berada dalam vaksin tersebut.

Apatah lagi, difahamkan kebanyakan vaksin COVID-19 tidak membabit bahan haiwan secara langsung.

Jika pun ada bahan asal yang haram, proses perubahan kimia itu adalah istihalah yang menjadikan ia bersih dan halal. Tidak dinafikan di sana ada pendapat fekah yang lebih sempit dan ketat dalam hal ini. Namun, itu bukan pilihan untuk awam terutama pada waktu yang seperti ini.

Sepatutnya, dalam musim ancaman wabak dan kesukaran mencari penawar bagi memboleh manusia meneruskan kehidupan dengan selamat, tokoh-tokoh umat Islam, jika pun tidak dapat menawarkan produk perubatan kita, sekurang-kurang mengemukakan keluasan fikah kita yang bersifat menyelamatkan manusia terutama dalam keadaan yang mendesak.

Jangan kita sulitkan lagi keadaan dengan mengambil pandangan hukum yang sempit untuk umat. Jika ia untuk pegangan peribadi, itu urusan individu.

Adapun hukum untuk negara dan awam, hendaklah ke arah taisir atau memudahkan.Jika pun kita hendak menegaskan keperluan bahan asal halal, kita boleh sebut jika terdapat vaksin yang bahan asalnya halal maka itu pilihan utama dan terbaik.Jika tidak, sekalipun bahan asalnya haram namun jika telah melalui proses istihalah atau perubahan sifat bahan (chemical transformation), maka itu juga boleh digunakan.

Dr Mohd Asri Zainul Abidin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge