RUU Mufti 2024 sokong

Pada tahun 2024, Malaysia telah menyaksikan pengenalan satu undang-undang yang signifikan dalam sejarah pentadbiran Islam di negara ini, iaitu Rang Undang-Undang (RUU) Mufti 2024. RUU Mufti 2024 ini bertujuan untuk memperkukuhkan peranan dan tanggungjawab mufti di Malaysia, serta memastikan institusi mufti berfungsi dengan lebih efektif dalam memberikan panduan agama kepada masyarakat.

Mufti di Malaysia merupakan seorang ulama yang dilantik untuk memberikan pandangan dan fatwa berkaitan dengan hal ehwal agama Islam. Mereka memainkan peranan penting dalam menentukan hukum-hakam dan memberi nasihat agama kepada umat Islam di negara ini. Namun, dengan perkembangan zaman dan cabaran baru yang timbul, terdapat keperluan untuk memperkukuhkan lagi institusi mufti agar lebih relevan dan berkesan.

Pengenalan RUU Mufti 2024 adalah hasil daripada kajian mendalam oleh kerajaan bersama dengan pihak-pihak berkepentingan termasuk mufti-mufti, ahli akademik, dan pakar undang-undang. Tujuan utama RUU ini adalah untuk mempertingkatkan profesionalisme, ketelusan, dan akauntabiliti mufti dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, ia juga bertujuan untuk memastikan bahawa pandangan dan fatwa yang dikeluarkan adalah selaras dengan kehendak syariah serta mengambil kira keadaan semasa dan tempatan.

RUU Mufti 2024

Kandungan Utama RUU Mufti 2024

RUU Mufti 2024 mengandungi beberapa bahagian utama yang menekankan pelbagai aspek pentadbiran dan tanggungjawab mufti. Antaranya termasuklah:

Pelantikan dan Tempoh Perkhidmatan Mufti

RUU ini memperincikan proses pelantikan mufti yang lebih ketat dan transparan. Pelantikan mufti akan melibatkan panel penilaian yang terdiri daripada ulama dan pakar-pakar agama yang berwibawa. Tempoh perkhidmatan mufti juga ditetapkan untuk mengelakkan amalan pelantikan seumur hidup, sekali gus memberikan peluang kepada lebih ramai ulama untuk berkhidmat.

Kelulusan Fatwa dan Pandangan Agama

RUU ini menetapkan prosedur yang lebih teratur dalam proses pengeluaran fatwa. Setiap fatwa yang dikeluarkan perlu melalui beberapa peringkat penilaian dan perbincangan, termasuk perbincangan dengan pihak-pihak berkepentingan dan pakar-pakar dalam bidang berkaitan. Ini bertujuan untuk memastikan fatwa yang dikeluarkan adalah menyeluruh dan mengambil kira semua aspek yang relevan.

Latihan dan Pembangunan Profesional

Mufti yang dilantik perlu menjalani latihan berkala dan program pembangunan profesional untuk memastikan mereka sentiasa peka dengan isu-isu semasa dan perkembangan terkini dalam bidang agama. Ini termasuk kursus-kursus dalam bidang syariah, sains sosial, dan teknologi maklumat yang berkaitan dengan pentadbiran agama.

Pemantauan dan Penilaian

RUU ini juga memperkenalkan mekanisme pemantauan dan penilaian yang lebih ketat terhadap prestasi mufti. Ini termasuk penilaian tahunan yang dilakukan oleh panel penilai bebas untuk memastikan mufti menjalankan tugas mereka dengan berkesan dan mematuhi etika profesional.

Penyertaan Awam

Satu lagi aspek penting dalam RUU ini adalah penyertaan awam dalam proses pengeluaran fatwa. Rakyat diberi peluang untuk mengemukakan pandangan dan maklum balas terhadap isu-isu yang dibincangkan. Ini bertujuan untuk meningkatkan ketelusan dan keterbukaan dalam pentadbiran agama.

umat islam solat

Impak dan Kesan RUU Mufti 2024

Pengenalan RUU Mufti 2024 dijangka membawa beberapa impak positif kepada masyarakat dan pentadbiran agama Islam di Malaysia. Antaranya termasuklah:

 1. Peningkatan Profesionalisme dan Kredibiliti:
  Dengan pelaksanaan RUU ini, mufti di Malaysia dijangka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih profesional dan berkesan. Latihan dan pembangunan profesional yang disediakan akan memastikan mereka sentiasa peka dengan perkembangan terkini dan mampu memberikan pandangan yang relevan dan berkualiti.
 2. Ketelusan dan Akauntabiliti:
  Prosedur yang lebih teratur dalam pengeluaran fatwa dan penyertaan awam dalam proses ini akan meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti mufti. Ini penting untuk memastikan bahawa pandangan agama yang diberikan adalah tepat dan mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
 3. Pengukuhan Institusi Mufti:
  RUU ini juga dijangka dapat memperkukuhkan institusi mufti sebagai badan yang dihormati dan dipercayai oleh masyarakat. Dengan mekanisme pemantauan dan penilaian yang ketat, mufti akan lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas mereka dan memastikan pandangan agama yang diberikan adalah selaras dengan kehendak syariah.
 4. Peningkatan Keyakinan Masyarakat:
  Peningkatan profesionalisme dan ketelusan dalam pentadbiran mufti akan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap institusi agama. Ini penting dalam memastikan bahawa umat Islam di Malaysia mendapat panduan agama yang sahih dan berkualiti.
Menteri Agama Malaysia

Perkukuhkan RUU Mufti 2024

RUU Mufti 2024 merupakan satu langkah penting dalam memperkukuhkan peranan dan tanggungjawab mufti di Malaysia. Dengan pelaksanaan RUU ini, diharapkan mufti dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih profesional, telus, dan bertanggungjawab. Ini penting dalam memastikan bahawa pandangan agama yang diberikan adalah relevan, berkualiti, dan selaras dengan kehendak syariah serta keadaan semasa dan tempatan.

Masyarakat juga akan mendapat manfaat daripada peningkatan keyakinan terhadap institusi mufti dan panduan agama yang sahih dan berkualiti. Pengenalan RUU ini adalah satu langkah ke hadapan dalam memperkukuhkan pentadbiran agama Islam di Malaysia dan memastikan bahawa mufti terus memainkan peranan penting dalam memberikan panduan agama kepada umat Islam di negara ini.

Subscribe
Notify of
guest

CommentLuv badge

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments