Kadar bayaran zakat fitrah adalah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam setiap negeri berdasarkan nilai satu gantang Baghdad beras yang dimakan oleh majoriti penduduk Islam di negeri masing-masing. Umat Islam dinasihatkan supaya  membayar zakat fitrah kepada amil yang mempunyai kad kuasa dan resit bayaran yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri.Baca Selanjutnya

Zakat fitrah merupakan satu bentuk zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim yang cukup syarat-syaratnya pada setiap tahun. Ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan daripada ibn Umar R.Anhuma: Maksudnya: “Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakatfitrah. (Kadarnya ialah) segantang kurma atau segantang gandum. Ianya diwajibkan ke atas setiap hamba atau orang yang merdeka, yang masihBaca Selanjutnya