Masalah kemurungan

Pusat Kaunseling Selangor (PKS) adalah pusat perkhidmatan sosial yang ditawarkan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor yang berorientasi Rundingan dan Kaunseling. Pada 12 Disember 1990 iaitu di peringkat awal penubuhan, PKS ini dikenali sebagai Talian Sahabat (kini dikenali sebagai Pusat Kaunseling Selangor – Talian Sahabat). Ia sebagai satu amanah Kerajaan Negeri yang mahuBaca Selanjutnya