Program My5 Bantuan Wilayah

Kementerian Wilayah Persekutuan akan memperkasakan Program MY5 bagi membasmi kemiskinan bandar sekali gus menambah baik jaringan keselamatan sosial dalam kalangan warga Wilayah Persekutuan. Program ini telah dimulakan sekitar pertengahan tahun lepas sebagai percubaan dan ad-hoc dengan kapasiti kecil jadi tahun ini program My5 akan dijalankan dengan lebih meluas. Apakah ProgramBaca Selanjutnya