Bantuan URUS B40 dan B50

Perkahwinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga dan ahli keluarga yang bahagia. Bagi mewujudkan kebahagiaan dalam berumah tangga, kita perlu berlaku baik terhadap ahli keluarga antaranya dengan saling memenuhi hak dan tanggungjawab sebagai suami dan isteri, bapa dan ibu serta anak. Sebaik-baik kita adalah orang yang paling baik pergaulannya terhadap ahliBaca Selanjutnya