Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan sekolah perlu diberikan autoriti atau kuasa untuk menentukan sama ada untuk melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) atau bersemuka. Meskipun PdPR hanya berlangsung selama dua minggu bermula 21 Mac, namun Kementerian Pendidikan tidak boleh menafikan wujudnya kekangan untuk melaksanakan kaedah tersebut berikutan capaianBaca Selanjutnya