URUS ditawarkan kepada peminjam B50 yang terjejas, iaitu peminjam dengan pendapatan isi rumah kurang dari RM5,880 atau lebih rendah. Manfaat URUS merangkumi pengecualian faedah untuk tiga (3) bulan, pengurangan bayaran ansuran untuk tempoh sehingga 24 bulan dan pengurangan kadar faedah. Dalam tempoh ini, pelanggan dengan pembiayaan dan kad kredit peribadiBaca Selanjutnya