Kwsp akaun 2

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah memuktamadkan mekanisme serta terma dan syarat bagi Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2). Ini berikutan pengumuman Kementerian Kewangan baru-baru ini melalui kenyataan akhbarnya bertarikh 21 Mac 2023. Perkara tentang FSA2 KWSP sedang ditunggu pencarum untuk penjelasan yang lebih lanjut.

Kemudahan Sokongan Akaun 2 bertujuan membantu ahli KWSP memohon pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan. Simpanan dalam Akaun 2 KWSP hanya boleh digunakan untuk membayar pembiayaan peribadi melalui permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 atau Umur 55. Ia berdasarkan pengeluaran sedia ada yang dibenarkan di bawah Akta KWSP 1991 (Akta). Bagaimanapun, pengeluaran ini adalah bersyarat. Bayaran pengeluaran hanya akan dibuat kepada institusi perbankan apabila ahli mencapai umur 50 hingga 55 tahun, seperti yang termaktub dalam Akta.

Bank akan mentadbir sepenuhnya proses permohonan untuk pembiayaan peribadi melalui kemudahan ini, tertakluk kepada penilaian pembiayaan dan rangka kerja kredit mereka. Permohonan pembiayaan peribadi boleh dilengkapkan secara dalam talian melalui institusi perbankan yang mengambil bahagian.

Pengeluaran Khas KWSP

Permohonan FSA2 KWSP

Syarat-syarat permohonan Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun bagi membolehkan ahli membuat pembiayaan peribadi dengan institusi perbankan

i) Terbuka kepada ahli KWSP yang belum mencapai umur 55 tahun

ii) Warganegara Malaysia

iii) Permohonan adalah sekali sahaja

iv) Permohonan tidak boleh dibatalkan setelah diluluskan

v) Permohonan dibuka dalam tempoh setahun (12 bulan) bermula daripada tarikh pelaksanaan yang akan dimaklumkan kelak

vi) Amaun simpanan minimum RM3,000 dalam Akaun 2 KWSP

vii) Amaun maksimum bagi pengeluaran bersyarat tidak melebihi RM50,000

viii) Amaun pengeluaran akan dibayar kepada institusi perbankan apabila ahli telah mencapai umur pilihan pengeluaran antara usia 50-55 tahun, mengikut pilihan umur pengeluaran ahli

ix) Memenuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh institusi perbankan yang dimohon

Nota: Ahli hendaklah menjalani Penilaian Kesedaran Kewangan dengan institusi perbankan sebelum membuat keputusan untuk mengambil pembiayaan peribadi. Selain itu, dalam tempoh pembiayaan tersebut, ahli boleh mendapatkan perundingan lanjut. Ianya boleh melalui perkhidmatan Pegawai Khidmat Nasihat Persaraan (RAS) KWSP, AKPK atau perunding kewangan bank, jika perlu.

Permohonan FSA2 KWSP Online

Semak Kelayakan Pengeluaran FSA2 KWSP

Sebelum membuat permohonan, ahli perlu memastikan kelayakan dalam Akaun 2 KWSP. Permohonan hendaklah dikemukakan mengikut terma dan syarat yang dipersetujui dengan institusi perbankan. Setelah diluluskan, ahli boleh mengemukakan permohonan permulaan Pengeluaran Bersyarat Umur 50 atau Umur 55 kepada KWSP. Kesemuanya berdasarkan jumlah pembiayaan yang diluluskan.

Kemudahan Sokongan Akaun 2 akan dilaksanakan dalam dua fasa. Ahli yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memohon melalui bank yang mengambil bahagian, termasuk Bank MBSB dan Bank Simpanan Nasional (BSN). KWSP mungkin mempertimbangkan untuk menambah lebih banyak bank yang mengambil bahagian pada masa hadapan.

Fasa 1 akan bermula pada 7 April 2023 dan kekal dibuka selama setahun. Ahli yang layak berumur 40 tahun ke atas boleh memohon, tertakluk kepada kesediaan bank yang mengambil bahagian. Tarikh mula untuk Fasa 2 untuk ahli di bawah umur 40 tahun akan diumumkan dalam masa terdekat.

Di bawah kemudahan itu, semua ahli KWSP Malaysia di bawah umur 55 tahun boleh mengemukakan notis awal Pengeluaran Umur 50 atau Umur 55. Ini dengan syarat mereka mempunyai jumlah minimum RM3,000 dalam Akaun 2 KWSP mereka. Jumlah pembiayaan maksimum telah ditetapkan pada RM50,000, tertakluk kepada baki Akaun 2 KWSP, dengan tempoh bayaran balik sehingga 10 tahun.

Kadar faedah (Konvensional) atau kadar keuntungan (Islam) yang akan dikenakan oleh bank-bank yang mengambil bahagian di bawah program ini. Nilainya adalah antara 4% hingga 5%, lebih rendah dan lebih berpatutan daripada kadar pasaran semasa iaitu 8% hingga 15%.

FSA2 KWSP kiraan bank

Simpanan Akaun 2 KWSP

Kemudahan ini disasarkan kepada ahli KWSP yang mempunyai simpanan dalam Akaun 2 dan disokong dengan pendapatan yang berpatutan. Ini bagi memastikan mereka mampu membiayai pembiayaan dan membayarnya tanpa menjejaskan kecukupan dan jaminan pendapatan persaraan mereka. Ia menawarkan penyelesaian praktikal untuk ahli KWSP yang menghadapi isu kecairan sementara dengan menyediakan aliran tunai melalui pembiayaan peribadi tetapi dengan impak minimum kepada simpanan persaraan mereka.

Jika ahli membuat notis awal untuk Pengeluaran Umur 50 Tahun, KWSP akan membayar prinsipal dan dividen terkumpul daripada Akaun 2 ke dalam akaun pembiayaan ahli dengan bank pada mana-mana umur antara 50 dan 54, seperti yang dipilih oleh ahli, tertakluk kepada maksimum tempoh perkhidmatan sehingga 10 tahun.

Jika ahli memilih Pengeluaran Umur 55 tahun, KWSP akan membayar prinsipal dan dividen terkumpul daripada Akaun 2 ke dalam akaun pembiayaan ahli dengan bank pada umur 55 tahun. Jumlah yang dibayar akan digunakan untuk menjelaskan baki pembiayaan peribadi yang tinggal, jika ada. , sebelum memulangkan sebarang lebihan kepada ahli.

Simpanan akan kekal utuh dalam Akaun 2 KWSP dan terus menerima dividen tahunan KWSP. Justeru membolehkan ahli memanfaatkan kuasa pengkompaunan telur sarang persaraan mereka, sambil masih memenuhi keperluan kewangan jangka pendek mereka.

Duit Gaji

Notis awal Umur 50 atau Umur 55

Jika ahli menyelesaikan sepenuhnya pembiayaan peribadi mereka, mereka boleh memberitahu KWSP untuk membatalkan notis awal mereka mengenai Umur 50 atau Umur 55 Pengeluaran. Sebaik sahaja notis itu dibatalkan, amaun yang dipohon untuk pengeluaran (prinsipal dan dividen terkumpul) dalam Akaun 2 boleh digunakan untuk pengeluaran pra-persaraan lain daripada KWSP.

Mulai 5 April 2023, ahli boleh melayari https://fsa2.kwsp.gov.my untuk menyemak kelayakan mereka. Selain itu, soalan lazim dan jawapan yang sepadan berkaitan kemudahan juga tersedia di laman web untuk rujukan ahli.

Ahli digalakkan untuk mendaftar atau mengemaskini nombor telefon bimbit mereka melalui Terminal Layan Diri (SST) yang terdapat di mana-mana cawangan KWSP bagi tujuan menerima Kod Kebenaran Urus Niaga (TAC) bagi mengesahkan identiti mereka semasa menjalankan transaksi. Untuk maklumat lanjut mengenai Kemudahan Sokongan Akaun 2, layari laman web KWSP , atau hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian 03-8922 6000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge